3.7.2020

Bicycle Bridge and School Utrecht

In een vloeiende beweging worden fietsroute, park en school samengebracht tot een samenhangend geheel van infrastructuur, bouwwerk en landschap.

Het ontwerp daagt de ontwerpende partijen van alle onderdelen uit tot een intensief samenwerkingsverband en een heldere interne afstemming.

Met de ligging van de fietsbrug aan de zuidkant ontstaat er ruimte aan de noordkant voor het schoolplein. De school en het plein oriënteren zich duidelijk op het plantsoen. Dat doen we door de school aan de oostkant, onder de aanbrug wat smaller te maken; er  ontstaat een besloten schoolplein aan het plantsoen en een vanzelfsprekende hoofdingang in het verlengde van de straat. De brede kant van de school aan het water maakt de ruimte van het plantsoen af en creëert een veilige omsloten speelruimte voor de kinderen.

De daktuin tuin is een essentiële spil tussen alle onderdelen, zij continueert de groene omgeving op het dak, biedt een extra verblijfsplek voor de school en creëert een vanzelfsprekende afstand tussen school en fietsers om van te genieten.

Met een ruime bocht wordt de fietser licht opgetild  uit het plantsoen,  om langs de permacultuur tuin over het dak van de gymzaal heen te worden geleid, door de bomen naar een panoramisch uitzicht over het kanaal. Geflankeerd door water rijdt men tussen een vlechtwerk van kabels naar een ranke poort om veilig in Leidsche Rijn te landen.

In one fluent movement the bicycle route, park and school are joined together in a coherent infrastructure, building and landscape. The design challenges all the involved designers to intensly collaborate and clearly tune into each other.

The bicycle bridge, being positioned on the south side, creates space on the north side for a recreational area. The school and recreational area orientate towards the park. This is made possible by making the east side of the school, under the bridge, more narrow. The result is a private recreational area attached to the public park and an apparent, natural entrance in continuation of the street. The wide side of the school at the water complements the park and creates a safe enclosed space for the school children to play.

También te puede interesar
Rimac Campus

The roof garden is an essential element between the different programmes. The garden is a continuation of the green environment on the roof, it offers extra space for the school to enjoy and creates a natural distance between the school and the cyclist.

In a wide angle cyclist are lifted up from the park, guided around the perma culture garden on the roof of the gym of the school, and lead through the trees, with a panoramic view over the canal. Flanked by water, the cyclist rides between an interweaving design of cables toward a lean gateway to safely land in Leidsche Rijn.

Para poder subir obras es necesario acceder con una cuenta ARQA

Para poder solicitar la creación de un grupo es necesario acceder con una cuenta ARQA

Para poder guardar en favoritos es necesario acceder con una cuenta ARQA

Para poder valorar obras es necesario acceder con una cuenta ARQA

Para poder agregar a este usuario a tu red de contactos es necesario que acceder con una cuenta ARQA

Para poder enviarle un mensaje a este usuario es necesario que acceder con una cuenta ARQA

Skip to toolbar